மீண்டும் கொரனாவிற்குள்…. உலகத்தின் இரண்டாவது சனத்தொகை நாடு இந்தியா

(சாகரன்)
டிசம்பர் நடுப்பகுதியில் சீனாவின் வூஹானில் முதலில் அறியப்பட்ட கொரனா வைரஸ் இது ஒரு சீன வைரஸ்… சீனா(மட்டும்)வைத் தாக்கும் சீனப் பொருளாதாரம் அதலபாதாளத்தில் செல்லும் இனி சீனாவின் கதி அதோ கதிதான் என்று சீனா மீதும் அந்த நாட்டு மக்கள் என்று அடையாளப்படுதப்பட்ட மக்கள், அவர்கள் சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் வர்த்தக நிலையங்கள் என்று பலவற்றிலும் ஒரு வகை வெறுப்புணர்வுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இந்த தொற்று நோய் பேரிடர் பற்றிய தொடக்கம்.