யாழ்ப்பாணத்திற்குஒருஆறு

யாழ் குடாநாடானது மிகவும் குறைந்தளவான 30′ மழைவீழ்ச்சியினை பெறுகின்ற அதே வேளை வட மாகாணத்தின் ஏனைய பிரதேசங்களில் 60′ இற்கு மேற்பட்ட மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றது.