இனவாதத்திற்கு எதிராக கொழும்பு கோட்டை புகையிரத நிலையத்திற்கு முன்னால் நடந்த ஆர்ப்பாட்டம்.