இலங்கை அகதிகள் முகாமில் உதவிகள் தொடர்கின்றன….

மதுரை உச்சப்பட்டி யில் அமைந்துள்ள ஈழத்தமிழர் அகதிகள் முகாமில் 451 குடும்பங்கள் வசித்துவருன்றன. இவர்களில் பெரும்பாலானோர் அன்றாடம் கூலி வேலைசெய்து வாழ்பவர்கள்.