இலங்கை: கொரனா செய்திகள்

கொழும்பு மாவட்டத்தில் பதிவான கொவிட் தொற்றாளர்களில்  20 தொடக்கம் 30 சதவீதமானோர் டெல்டா திரிபு தொற்றாளர்களாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது என பிரதி சுகாதார ​சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டொக்டர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.