’இஸ்லாமிய எமிரேட்’ உதயம்: புதிய பிரதமராக முல்லா நியமனம்

ஆப்கானிஸ்தானில் இடைக்கால அரசாங்கத்தை அறிவித்துள்ள தலிபான்கள், அந்த நாட்டை “இஸ்லாமிய எமிரேட்” என்று அறிவித்துள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தானின் இடைக்கால பிரதமராக முல்லா முகமது ஹசன் அகுந்த்  இருப்பார் என்றும் அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.