!!…இஸ்லாமிய மதவாதிகளின் குண்டு வெடிப்பில் மட்டகிளப்பு சீயோன் தேவாலயத்தில் .கொலைசெய்யப்பட்டவர்கள் ….!!!