உள்நாட்டு பால்மா பாவனை அதிகரிப்பு

பொருளாதார நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து, விலையேற்றம் காரணமாக ஏறக்குறைய பாதியாகக் குறைந்துள்ள இலங்கையின் மாதாந்த பால் மா பாவனையானது, சிறிதளவு அதிகரிப்பைக் கண்டு வருவதாக, சிரேஷ்ட தொழில்துறை பிரதிநிதி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply