உள்ளுராட்சித் தேர்தல் செய்திகள் – யாழ் மாநகர சபை

மாநகராட்சி மன்ற தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர் தொகை. ( 45 )

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு (TNA) – 16

தமிழ் தேசிய விடுதலைப் பேரவை – 13

ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி(EPDP) – 10

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி(UNP) – 3

பொது சன ஐக்கிய முன்னணி –  2

தமிழர் தேசிய விடுதலை முன்ணி –  1