உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வாகரை பிரதேசசபையை தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கைப்பற்றும் வாய்ப்புள்ளதாக கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வாகரை 6ஆம் வட்டாரம் ஊரியன்கட்டு,ஏழாம் வடடாரம் பனிச்சங்கேணி,8ஆம் வட்டாரம் மாங்கேணி என்பவற்றில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் முன்னணியில் இருப்பதாக அறிய முடிகின்றது.