‘எமதுசமூகம் -கனடா’ ஆரம்பகலந்துரையாடல்

‘எமதுசமூகம் – கனடா’ கடந்த ஜனவரி 13ந்திகதியன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு, பெப்ரவரி 10ந்திகதி முதல் இயங்கும் ‘எமதுசமூகம் – கனடா’ WhatsApp குறூப்பினை ஒரு கட்டமைப்பாக ஒழுங்கமைத்து கிழக்கில் இடம்பெறும் சவால்களையும் தேவைகளையும் எவ்வாறு ஒன்றாக இணைந்து நிபர்த்தி செய்யலாமெனவும் சிறுதொழிற்சாலைகள் அல்லது காணிகளை வாங்கி அதில் பயன்பெறுவதற்குமான ஒரு திட்டத்தினையும் வகுக்கலாம் எனஎண்ணியுள்ளோம். அதனடிப்படையில் கிழக்கிலங்கையின் நமது நிலம், பொருளாதாரம், கல்வி, பதவி போன்றவற்றில் எவ்வாறு வளர்ச்சியடையலாம் என்பன போன்ற ஆலோசனைகளுடன் ஒரு கலந்துரையாடலை நடத்தவுள்ளோம். இங்குபலர் மண்ணிற்கும் மக்களுக்குமாக பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பது நாம் அறிந்ததே. எனவே எமதுசமூகத்திற்கு பயனுள்ள ஆலோசனைகளை கலந்துரையாட உங்களை அழைக்கின்றோம்.  மேலும் எமது சமூகம் கனடா WhatsApp இல்உங்கள் நண்பர்கள் விரும்பின் பெயர் WhatsApp இலக்கத்தையும் தந்தால் இணைத்துக்கொள்ளலாம்.
Meeting Date: March – 5th Sunday Time: 2.00 PM Place: Etobicoke Civic centre # 399 – The West Mall (427 & Burnhamthope)
நன்றி.