எல்லைகளின் பாதுகாப்பு பலம்

இலங்கையின் கடல் எல்லைகளின் பாதுகாப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக, அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.