கம்யூனிஸ்டு

இதற்கெல்லாம் ஒரு பக்கக் கட்டுரையை எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை புகைப்படமே சொல்லிவிடும் கம்யூனிஸ்டுகள் யாரென்று….