‘கொவிட்-19 தடுப்புமருந்து 90% பயனுள்ளது’

பைஸர் நிறுவனத்தின் சோதனை கொவிட்-19 தடுப்புமருந்தானது ஆரம்பகட்ட முடிவுகளின்படி 90 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பயனுள்ளதாக அந்நிறுவனம் நேற்று தெரிவித்துள்ளது.