சாப்பாட்டு பார்சலின் விலையும் அதிகரிப்பு

சாப்பாட்டு பார்சல் மற்றும் அனைத்து உணவு வகைகளின் விலைகளும் 10 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கும் என அகில இலங்கை உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.