ஜனநாயக சோஷலிசம் என்பது இது தான்:

(Kalai Marx)

உலகம் முழுவதிலும், பொலிவியாவில் மட்டுமே நீதிபதிகள் மக்களால் தெரிவு செய்யப் படுகின்றனர். நாடு முழுவதும் நடக்கும் பொதுத் தேர்தலில் மொத்தம் 52 நீதிபதிகளை மக்கள் ஓட்டுப் போட்டு தெரிவு செய்ய வேண்டும். லத்தீன் அமெரிக்க வரலாற்றில் முதல் தடவையாக, 2011 ம் ஆண்டு நீதிபதிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. மொத்தம் 125 வேட்பாளர்கள் அதில் போட்டியிட்டனர். அவர்களில் அரைவாசிப் பேர் பெண்கள்.