ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் அனுப்பிய சந்திரிக்கா

ரஞ்சன் ராமநாயக்கவிற்கு மன்னிப்பு வழங்குமாறு கோரி, முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.