தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியின் திருகோணமலை நகரசபை

தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியின் திருகோணமலை நகரசபை மற்றும் உப்புவெளி பிரதேச சபைக்கான உறுப்பினர்கள் சத்தியபிரமாணத்தின் போது. ..