திருகோணமலையில் மக்களோடு மக்களாய்

திருகோணமலை வாசகசாலையினால் வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு பாடசாலைகள் மட்டத்தில் நடத்தபட்ட போட்டிகளின் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசு வழங்கும் நிகழ்வின் போது