தோழர் வீ.ஏ. கந்தசாமி அவர்களின் 26ம் ஆண்டு நினைவு தின கூட்டம் இன்று யாழ் நூலகத்தில் உள்ள கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றபோது