பஸிலை சந்தித்த IMF பிரதிநிதி

இலங்கை வந்துள்ள சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிரதிநிதி இன்று (14) நிதி அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ஷவை சந்தித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.