பாகிஸ்தானை வென்ற இந்தியா

ஸ்கோர் விவரம்:

நாணயச் சுழற்சி: பாகிஸ்தான்

இந்தியா: 119/10 (19 ஓவ. ) (துடுப்பாட்டம்: றிஷப் பண்ட் 42 (31), அக்ஸர் பட்டேல் 20 (18), றோஹித் ஷர்மா 13 (12), அர்ஷ்டீப் சிங் 09 (13) ஓட்டங்கள். பந்துவீச்சு: நசீம் ஷா 3/21 [4], ஹரிஸ் றாஃப் 3/21 [4], மொஹமட் ஆமிர் 2/23 [4], ஷகீன் ஷா அஃப்ரிடி 1/29 [4], இமாட் வசீம் 0/17 [3], இஃப்திஹார் அஹ்மட் 0/7 [1])

பாகிஸ்தான்: 113/7 (20 ஓவ. ) (துடுப்பாட்டம்: மொஹமட் றிஸ்வான் 31 (44), இமாட் வசீம் 15 (23), பக்கர் ஸமன் 13 (08), பாபர் அஸாம் 13 (10), உஸ்மான் கான் 13 (15), நசீம் ஷா ஆ.இ 10 (04) ஓட்டங்கள். பந்துவீச்சு: ஜஸ்பிரிட் பும்ரா 3/14 [4], ஹர்திக் பாண்டியா 2/24 [4], அக்ஸர் பட்டேல் 1/11 [2], அர்ஷ்டீப் சிங் 1/31 [4], மொஹமட் சிராஜ் 0/19 [4], இரவீந்திர ஜடேஜா 1/11 [2])

போட்டியின் நாயகன்: ஜஸ்பிரிட் பும்ரா

Leave a Reply