பிரதமராகிறார் பொரிஸ் ஜோன்சன்

பிரித்தானியாவின் பழமைவாதக் கட்சியின் தலமைத்துவத்துக்கான போட்டியில் இன்று (23) வென்றதைத் தொடர்ந்து, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து ஒப்பந்தத்துடனோ அல்லது ஒப்பந்தமில்லாமலோ பிரித்தானியாவை இவ்வாண்டு ஒக்டோபர் 31ஆம் திகதி விலத்துவதாக உறுதியளித்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா விலகுவதற்கு ஆதரவான பொரிஸ் ஜோன்சன், பிரித்தானியாவின் பிரதமர் தெரேசா மேயை பிரதமராக பிரதியிடவுள்ளார்.