பிரித்தானியாவின் பிரதமர் பதவியை இழக்கும் போரிஸ்?

விருந்தொன்றில்  கலந்து கொண்ட காரணத்திற்காக பிரித்தானியாவின் பிரதமர் போரிஸ் ஜோன்சன் (Boris Johnson ) தனது  பிரதமர் பதவியை இழக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.