பொலிவியாக்குள் மீள நுழைந்த இவா மொராலெஸ்

பொலிவியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி இவா மொராலெஸ் கடந்தாண்டு இறுதி முதலிருந்த ஆர்ஜென்டீனாவிலிருந்து எல்லையைக் கடந்து நேற்று மீண்டும் பொலிவியாவுக்குச் சென்றுள்ளார்.