போதைப்பொருளுக்கெதிராக பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

வவுனியா தேக்கவத்தை கிராமத்தில் கஞ்சா மற்றும் குடு போன்ற போதைப்பொருள் விற்பனை செய்வதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்துமாருக் கோரி பெண்களால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது.