மகிந்த வசமானது புஹுல்வெல்ல பிரதேச சபை

A.P.Mathan / 2018 பெப்ரவரி 11 ஞாயிற்றுக்கிழமை, மு.ப. 03:01 Comments – 0 Views – 20
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன- 8,621 (7 ஆசனங்கள்)

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி- 3,417 (3 ஆசனங்கள்)

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி- 928 (1 ஆசனங்கள்)