மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

திருகோணமலை உப்புவெளி பிரதேசசபைக்கான கன்னியா வேட்பாளர் ராமையாவின் வட்டாரமான கிளிக்குஞ்சு மலையில் நடாத்தப்பட்ட மக்கள் சந்திப்பு….