மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியினால்
05-02-2018 அன்று திருகோணமலை பெரிய முற்றவெளியில் நடாத்தப்பட்ட திருகோணமலை நகரசபை வேட்பாளர்கள் அறிமுக பொதுக்கூட்டத்தின்போது…