மலையக தியாககிகள் தினம் அனுஷ்டிப்பு

‘மலையக உரிமைக்குரல்’ மற்றும் ‘பிடிதளராதே’ ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து ஏற்பாடு செய்த ‘மலையக தியாகிகள் தினம்’, கொட்டகலை பத்தனை சந்தியில், இன்று (10) உணர்வுப்பூர்வமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.