வருமானத்தை இழந்த சகலருக்கும் நிவாரணம்

ஓட்டோ சாரதிகள், பாடசாலை மாணவர்களை ஏற்றியிறக்கும் போக்குவரத்துச் சேவைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் சாரதிகள், கட்டுமாணத் துறையுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கும், 5 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவை வழங்க அரசாங்கம் உத்தேசித்துள்ளது.