‘வெளிநாட்டுப் படைகளின் தலைகள் துண்டிக்கப்படும்’

சீனாவை அச்சுறுத்த முயலும் வெளிநாட்டுப் படைகளின் தலைகள் துண்டிக்கப்படும் என சீன ஜனாதிபதி ஸி ஜின்பிங் இன்று எச்சரித்துள்ளார். சீனாவின் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியானது உருவாக்கப்பட்டமையின் நூற்றாண்டு பூர்த்தியான நிலையிலேயே ஜனாதிபதி ஜின்பிங்கின் கருத்து வெளியாகியுள்ளது.