வெளிநாட்டு விடுமுறைகளால் பணிகளை இழக்கும் அரசியல்வாதிகள்

கொவிட்-19 பரவலின்போது தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்குமாறான அரசாங்க அதிகாரிகளின் வலியுறுத்தல்களுக்கு மத்தியில், கிறிஸ்மஸ் விடுமுறைகளின்போது சர்வதேச ரீதியில் பயணித்த எட்டுக் கனேடிய அரசியல்வாதிகள் நேற்று இராஜினாமா செய்துள்ளனர் அல்லது பதவிக்குறைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.