‛ஸ்விட்ச் டில்லி’ திட்டத்துக்கு கமல் பாராட்டு

அரசு பயன்பாட்டுக்கான வாகனங்களை, இலத்திரனியல் வாகனமாக மாற்றுவதோடு, இலத்திரனியல் வாகனம் வாங்குவோருக்கு, மானியம் அறிவித்த, டில்லி முதல்வரின், ‘ஸ்விட்ச் டில்லி’ திட்டத்துக்கு, கமல் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.