02.01.2019 முதல் யாழ்ப்பாணம் கொழும்புக்கு 6 புகையிரத சேவைகள்.புதிய நேர அட்டவணை

யாழ்ப்பாணம் புறப்படுதல் – கொழும்பு சென்றடைதல்.
———————————————————
உத்தரதேவி
காலை 6.10 மணி – பிற்பகல் 1.15 மணி
புதுரெயின்-01
காலை 6.25 மணி – பிற்பகல் 4.00 மணி
யாழ்தேவி
காலை 9.35 மணி – இரவு 7.15 மணி
ஏசி இன்ரசிற்ரி
பி.ப.1.45 மணி – இரவு 8.15 மணி
புதுரெயின்-02
மாலை 6.40 மணி-அடுத்த நாள் காலை 4.30மணி 
தபால் ரெயின்- Mail Train
இரவு 8.25 மணி -அடுத்த நாள் காலை 5.30மணி

கொழும்பு புறப்படுதல் – யாழ்ப்பாணம் வந்தடைதல்
———————————————————–
ஏசி இன்ரசிற்ரி
காலை 5.45 மணி – பிற்பகல் 12.05 மணி 
யாழ்தேவி
காலை 6.30 மணி – பிற்பகல் 3.00 மணி
புதுரெயின் – 01
காலை 8.50 மணி – மாலை 6.30 மணி
உத்திரதேவி
காலை 11.50 மணி – மாலை 6.15 மணி 
புதுரெயின் -02
இரவு 7.15 மணி – அடுத்த நாள் காலை 4.30 மணி
தபால் ரெயின் -Night Mail
இரவு 9.00 மணி – அடுத்த நாள் காலை 5.30 மணி
————————————————————-
தற்போது கொழும்பு யாழ் பயணம் செய்யும் ஏசி இன்ரசிற்ரி ரெயினில் F பெட்டியைத் திருத்த வேலைக்கெனக் கழட்டி 2 மாதங்கள். அதில் 54 பேர் பயணம் செய்யலாம்.
அப் பெட்டி இன்னமும் பூட்டப்படவில்லை.

அது குறித்து எமது அரசியல் தலைவர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கவனம் எடுக்க வேண்டும்.