3 குழந்தைகள் பெற்றுக் கொண்டால் அதிரடி சலுகைகள்

உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக  சீனா விளங்குகிறது. எனினும் சமீபகாலமாக சீனாவில் குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதன்படி கடந்த 2020 ல் சீனாவிலுள்ள ஒட்டுமொத்த பிறப்பு விகிதம் 1,000 பேருக்கு 8.52 ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.