இலங்கை: ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2019 முடிவுகள்

இலங்கை: ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2019 முடிவுகள்

இலங்கையின் மத்திய மகாணசபை முடிகள் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளது .இதில் 70 வீதத்திற்கு மேற்பட்ட வாக்குகளை கோத்பாய பெறுகின்றார் சஜித் 25 வீததிற்கு குறைவான வாக்குளை பெறுகின்றார். 5 வீதத்திற்கு குறைவான வாக்குகளை அனுர பெற்றுள்ளார்