இஸ்லாமிய சகோதர்களுக்கும் எமது உறவுகளுக்கும் நட்புகளுக்கும் தோழமைகளுக்கும் எமது இனிய ஈகைத் திருநாள் வாழ்த்துகள்