கொரனா வைரஸ் தற்போதைய புள்ளிவிபரம்

Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
China80,928+343,245+870,4207,2632,27456
Italy35,7132,9784,02528,7102,257591
Iran17,3611,1355,71010,516207
Spain14,7696381,08113,050800316
Germany12,3272810512,1942147
USA9,416+159154+41089,1546428
France9,1342646028,268931140
S. Korea8,565+15291+71,9476,52759167
Switzerland3,11533153,067360
UK2,626104652,4572039
Netherlands2,0515821,99145120
Austria1,646491,63312183
Norway1,591611,58427293
Belgium1,48614311,44133128
Sweden1,30110151,27612129
Denmark1,057411,05224182
Japan923+932+3191700467
Malaysia7902607281524
Canada727912706119
Diamond Princess712752717814
Portugal642246361863
Australia596643547123
Brazil52942523182
Czechia5223519549
Qatar4524448157
Israel43311422650
Greece4185143991340
Ireland36625359674
Finland35910349265
Singapore3131171961454
Pakistan3072132921
Poland28751326938
Slovenia28612856138
Romania26019241514
Estonia25812571194
Bahrain2561951603150
Iceland25052451733
Saudi Arabia23862327
Chile238238312
Indonesia22719111970.8
Thailand21214216913
Egypt2106281762
Luxembourg20322011324
Philippines20217717812
Hong Kong19349594426
Turkey19121892
India1693141520.1
Ecuador16831164210
Iraq16412411114
Russia14781391
Peru145114484
Kuwait14215127433
San Marino140144122114,126
Lebanon13344125319
South Africa1161162
UAE1132687211
Armenia1101109237
Panama1091108725
Slovakia105105219
Taiwan100122774
Argentina97239212
Mexico9348910.7
Colombia931922
Bulgaria9229013
Croatia8958422
Serbia89188410
Uruguay797923
Vietnam7616600.8
Algeria75732362
Latvia7117038
Costa Rica69168214
Brunei68682155
Albania59257221
Hungary58125546
Cyprus5858148
Faeroe Islands581571,187
Jordan561555
Morocco54215111
Andorra53152686
Belarus515465
Sri Lanka513482
Malta48246109
Palestine44449
North Macedonia43142121
Oman3913268
Bosnia and Herzegovina3923712
Georgia38137110
Cambodia371362
Moldova36113429
Senegal362342
Kazakhstan36362
Venezuela36361
Dominican Republic342323
Azerbaijan3417263
Lithuania34133112
Guadeloupe333382
Tunisia2912822
New Zealand28+8286
Liechtenstein2828734
Martinique2312261
Afghanistan221210.6
Burkina Faso201191.0
Uzbekistan18180.5
Macao1710726
Ukraine162140.4
Jamaica1512125
French Guiana151550
Bangladesh1413100.09
Réunion141416
Cameroon13130.5
Maldives131324
Bolivia12121
Paraguay111112
Rwanda11110.8
Cuba10190.9
Monaco99229
Ivory Coast9180.3
Honduras990.9
Guatemala8170.4
Nigeria8170.04
Gibraltar826237
Guam8847
Montenegro8813
Channel Islands7740
DRC770.08
Ghana770.2
Kenya770.1
Trinidad and Tobago775
Ethiopia660.05
Mongolia662
Puerto Rico662
Seychelles6661
French Polynesia5518
Guyana4135
Aruba4437
Equatorial Guinea443
Curaçao3318
Gabon331
Kyrgyzstan330.5
Mauritius332
Mayotte3311
St. Barth33304
Saint Martin3378
Tanzania330.05
Sudan2110.05
Barbados227
Benin220.2
Bermuda2232
Greenland2235
Liberia220.4
Mauritania220.4
Namibia220.8
New Caledonia227
Saint Lucia2211
U.S. Virgin Islands2219
Zambia220.1
Cayman Islands11015
Nepal1100.03
Antigua and Barbuda1110
Bahamas113
Bhutan111
CAR110.2
Congo110.2
Djibouti111
Gambia110.4
Guinea110.08
Vatican City111,248
Montserrat11200
St. Vincent Grenadines119
Sint Maarten1123
Somalia110.06
Suriname112
Eswatini110.9
Togo110.1
Total:219,1413628,9652285,742124,4346,81528.1