தமிழகத்தில் (சென்னையில் ) வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இடத்தை கொடுத்து விட்டு சாலையில் தொழுகை நடத்தும் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள்.