தற்கொலையால் பிறரை கொல்லும் பயங்கரவாதிகள்

(Annesley Ratnasingham)
!!..தற்கொலைதாரிகளை எந்த ஒரு திட்டத்தாலும் நிறுத்தமுடியாது ஆனால் அவர்கள் சார்ந்த சமூகம் அதை முற்றாக வெளிப்படையாக நிராகரிக்கும்போது மட்டுமே அதை நிறுத்தலாம் ..
.
….தற்கொலைதாரிகளின் நடவடிக்கையால் அந்த சமூகத்துக்கு எந்த நன்மையையும் இல்லை , அந்த மதத்துக்கும் எந்த நன்மையையும் இல்லை என்பதை வெளிகாடட அந்த சமூகமே தெருவில் முழுமையாக இறங்கி போராடவேண்டும் …
.
……கடந்த உயிர்த்தநாள் மத அடிபடைகொண்ட பயங்கரவாத தாக்குதலை நடத்தியவர்கள் தமது அடையாளத்தை ஒழித்து அதை செய்யவில்லை ..!!
.
…………..அடுத்தது இவர்கள் நடத்திய தற்கொலை தாக்குதல்கள் ..தற்கொலை தாக்குதல்கள் இல்லாமேலேயே இதை செய்திருக்க முடியும் ….
…………………அப்போது எதற்கு அதை தற்கொலை தாக்குதலாக செய்தார்கள் என்ற கேள்வியை கேட்க்கும்போது பதில் கிடைக்கும் …
.
…அதாவது அவர்கள் ஒரு ராணுவ அணியையோ அல்லது ஒரு பாதுகாப்பு தர்ப்பையோ தற்கொலை தாக்குதல் செய்யவில்லை …
.
…………………ஒரு ராணுவ பாதுகாப்பு அரணுக்குள் நுழைவது கடினம் அதனால் அதை தற்கொலை தாக்குதலாக செய்யலாம் …
.
…ஆனால் இங்கு சாதாரண இடங்களில் தமது பொதியை கொண்டு சென்று அதை மேசைக்கு அடியில் தள்ளி விட்டு வெளியேறி இருக்கலாம் அல்லவா ???
.
….ஆகவே அவர்கள் அவர்களுடைய மக்களுக்கு இந்த செய்கையின்மூலம் வெளிப்படுத்தும் கருத்து அவர்களுடைய மதத்தில் சொல்லப்படவிடயங்களை நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவதற்கே …
.
…ஆகவே அந்த மதத்தை சார்ந்த மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இவர்களை நிராகரிக்கும்போது அவர்கள் செய்யும் தற்கொலைகளுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போதும் …
.
..ஆனால் அநேகர் அவர்களை முற்றாக நிராகரிப்பதாக இல்லை …( வெளிப்படையாக )
.
..அதன் காரணமும் மதமே …