2016 வருடத்திற்கு விடைகொடுப்போம் புதிய வருடத்தை வரவேற்போம்

சூத்திரம் இணைய வாசக உறவுகளுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். கடந்து செல்லும் வருடத்திற்கு நன்றியுடன் விடை கொடுப்போம் உதிக்கும் புதிய வருடத்தை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வோம்.