இயற்கை விவசாய பயிற்சி பட்டறை

தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் , கனடா , லண்டனிலிருந்தும் விவசாயிகள் மற்றும் சிறப்பு ஆய்வாளர்கள் பங்குபெற்று சிறப்பிக்கும் இயற்கை விவசாய பயிற்சி பட்டறை

யாழ்ப்பாணம். 04-01-2018

நேரம் :
காலை 9 மணி முதல் மாலை 4.30

இடங்கள் :
பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சிக் கூடம், பழம் வீதி,
கந்தர்மடம்,

மானிடம் இயற்கை வேளாண் பண்ணை,
தெல்லிப்பளை வையித்தியசாலை அருகில்,

1. பாமயன் – – Soil and Water
தகுதி: 20 ஆண்டுகால அனுபவம், 25 நூல்கள், பயிற்றுநர் 5 ஏக்கர் பண்ணை
2. சுந்தரராமன் – – Crop Management
தகுதி: 25 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர் 11 ஏக்கர் பண்ணை பிற
3. ராமகிருஷ்ணன்
தகுதி: 18 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர், 30 ஏக்கர் பண்ணை, பிற
4.ரவி (vermicompost)
தகுதி: 25 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர், 5 ஏக்கர் பண்ணை, பிற
5. சதுரகிரி (Integrated farming)
தகுதி: 10 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர், 9 ஏக்கர் பண்ணை, பிற
6 கஜேந்தரமூர்த்தி ( Seeds)
தகுதி: 25 ஆண்டுகால அனுபவம்,11 ஏக்கர் பண்ணை பிற
7) ஹம்ஸா பத்மநாதன் – Master of Agriculture University Waterloo

வசீகரன் – 0773788795 ரஜிதன் – 0777906383.