எனது பார்வையில் ‘கோல் பேஸ்’ போராட்டமும் – இடைக்கால தீர்வு பொறிமுறையும்!

(Ramachandran Sanath)

‘கோல் பேஸ்’ வருவார்கள், கொடிகளைத் தூக்கிப்பிடித்து, ‘கோ ஹோம் கோட்டா’ என கோஷம் எழுப்புவார்கள், ஓயமாட்டோமென சூளுரைப்பார்கள், ‘செல்பி’ எடுத்து மகிழ்வார்கள், படங்களை வலைத்தளங்களில் பதவிவேற்றம் செய்து பரவசம் அடைவார்கள், பொழுது சாய்ந்ததும் சென்றுவிடுவார்கள், நாமோ வென்றுவிடலாம்.