சிந்தாந்த அரசியலும் சிந்தனை அரசியலும்

(தோழர் ஜேம்ஸ்)

இலங்கை ஜனாதிபதித் தேர்தல்

இந்தியாவின் தேர்தல் முடிவுற்று மீண்டும் பாஜக என்கின்ற வலதுசாரிகளின் கை கட்டப்பட்ட வெற்றிகளை அவர்கள் கண்டுள்ளார்கள்.