தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்…. தைத் திருநாள்…அறுவடை நாள் வாழ்த்துகள்

(சாகரன்)

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி முன்னேறுவதற்குரிய கொண்டாட்டத்திற்குரிய அறுவடையை கொண்டாடும் நாள். அறுவடையை வைத்தே தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று நம் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்தார்கள் என்பதில் எனக்கு உடன்பாடு உண்டு. எனது அனைத்து தோழமைகளுக்கும், சகாக்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், உறவுகளுக்கும் என் தைத் திருநாள், உழவர் திருநாள் வாழ்த்துகள்.