பிரித்தானியாவின் புதிய பிரதமர்-திரு பொரிஸ் ஜோன்ஸன்


(இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்)

இன்று மதியம் கொன்சர்வேட்டிவ் கட்சி; தலைவராகவும் பிரித்தானியாவின புதிய பிரதமராகவும் திரு. பொரிஸ் ஜோன்ஸன் என்பவரைத் தெரிவுசெய்திருக்கிறது.இவரின் தெரிவு அவர்களின் கடசியினர் மட்டுமல்லாது பிரித்தானிய பொது மக்கள் பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டதொன்றாகும்.