போராளிகளின் தியாகிகள் தினம் – 31

(சாகரன்)

வரலாற்றில் சிலர் அதிகம் பேசப்படுபவர்களாக காணப்படுவார்கள். அதில் இடதுசாரிக் கருத்தியலை ஏற்பவர்கள் வலதுசாரிக கருத்தியலை பின்பற்றுபவர்கள் என்று வேறுபாடுகள் இன்றி அவ்வாறு பேசப்படுபவர்தான் சேய் என்ற செகுவேரா. இவர்களுடன் உதைபந்தாட்ட வீரர் மடோனாவையும் நாம் இணைத்துக் கொள்ளலாம். பிடல் காஸ்ரோ பற்றி பார்வையும் உலகில் அதிகம் அவ்வாறுதான் இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு அப்பால் மாக்ஸ் லெனின் ஏங்கலஸ் என்று பட்டியல் நீளுகின்றது.