முகநூலில் எனது பதிவு……

(முகநூலில் வந்த பதிவொன்றின் தமிழ் ஆக்கம்)

வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்கள் என்னிடம் “இந்தப் போராட்டம் நேரத்தை வீணடிக்கும் செயலாகும். எதுவும் மாறாது” .

அவர்களுக்கு, நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான்: