மே தினம் அது தொழிலாளர் தினம்

(சாகரன்)

மனித குலத்தை பெரும் அழிவில் இருந்து மீட்பதற்கு நேர அளவு பார்க்காமல் தினம் ஒன்றிற்கு 8 மணி நேர வேலை என்ற தொழிலாளர் உரிமைகளை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அர்பணிப்புடன் தமது உயிரையும் கொடுக்கத் தயார் என்று போராடிக் கொண்டிருக்கும் மருத்துவ தூய்மைத் தொழிலாளர்கள்…. அத்தியாவசிய சேவைகளின் தொழிலாளர்களுக்கு முதலில் எமது மரியாதை கலந்து பாராட்டுக்கள்… வாழ்த்துகள்…. தலை வணங்குகின்றேன் உங்கள் சேவையை.